Stacje ładowania a projektowanie i budowa budynków mieszkalnych – prawne obowiązki inwestora

Stacje ładowania samochodów elektrycznych na parkingu budynku mieszkalnego

Inwestor, deweloper i każda firma zamierzająca wybudować budynek mieszkalny (budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej), z którym związanych będzie więcej niż 10 miejsc postojowych, musi wziąć pod uwagę punkty ładowania samochodów elektrycznych. Od 24 grudnia 2021 r. obowiązują dość rygorystyczne wymogi dotyczące konieczności uwzględniania infrastruktury ładowania w nowych budynkach.

 

Infrastruktura ładowania w projekcie budynków mieszkalnych – jakie są wymogi i kogo dotyczą

 

Obowiązek „wzbogacenia” projektu budynku mieszkalnego o wymaganą przepisami infrastrukturę ładowania dotyczy każdego inwestora – od mikro do dużego przedsiębiorcy.

 

W przeciwieństwie do budynków niemieszkalnych, przy budowie budynku mieszkalnego, z którym jest związanych więcej niż 10 miejsc postojowych znajdujących się wewnątrz budynku lub do niego przylegających, nie ma wymogu zapewnienia zainstalowania co najmniej jednego punktu ładowania. W przypadku budynków mieszkalnych,nałożony jest obowiązek zapewnienia zainstalowania kanałów na przewody i kable elektryczne do każdego ze stanowisk postojowych, umożliwiających zainstalowanie punktów ładowania. W związku z tym, w budynkach mieszkalnych nie będzie ogólnodostępnych stacji ładowania, a każdy z użytkowników miejsc postojowych będzie mógł zadecydować, czy instalować na swoim stanowisku stację ładowania, czy nie.

 

Stanowisko postojowe a miejsce postojowe

 

Wydaje się też, iż ustawodawca intencjonalnie użył sformułowania stanowisko postojowe, a nie miejsce postojowe. Stanowisko postojowe jest bowiem pojęciem węższym. Brak jest legalnej definicji stanowiska postojowego (ogólne regulacje można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych), jakiemu powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wynika z tego, iż w przypadku tzw. rodzinnych miejsc postojowych każde z tych miejsc niezależnie od siebie będzie mogło zostać podpięte do stacji ładowania. Również jak w przypadku budynków niemieszkalnych, nie będzie miał znaczenia rodzaj powiązania budynku mieszkalnego z miejscem parkingowym/postojowym. Dlatego też, nie tylko stanowiska postojowe budowane w podziemiach budynku, ale również stanowiska naziemne na zewnątrz, będą musiały mieć zapewnioną odpowiednią infrastrukturę kanałową pozwalającą na podłączenie do niej stacji ładowania.

 

Wniosek o pozwolenie na budowę a uwzględnienie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

 

W efekcie powyższych zmian, każdy wniosek o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wyposażonego w co najmniej 11 miejsc postojowych składany po 23 grudnia 2021 r. musi uwzględniać powyższe wymagania odnośnie do infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.

 

Brak infrastruktury ładowania w projekcie budowlanym może skutkować wezwaniem do jego uzupełnienia, a w dalszej kolejności do odmowy wydania pozwolenia na budowę.

 

Cykl analiz prawnych dotyczących nowelizacji ustawy o elektromobilności

 

Zachęcamy do lektury pozostałych artykułów z cyklu: 

  1. Stacje ładowania a nieruchomości – nowelizacja ustawy przyśpieszy rozwój infrastruktury.
  2. Stacje ładowania samochodów elektrycznych we wspólnocie lub spółdzielni – regulacje prawne.
  3. Stacje ładowania a projektowanie i budowa budynków niemieszkalnych – obowiązki inwestora.

 


Chcesz być na bieżąco? Zapraszamy do zapisu na mailową prenumeratę informacyjną, raz w miesiącu przesyłamy ważne informacje na temat bieżących zmian w prawie dotyczącym OZE, elektromobilności i nieruchomości. Zapraszamy także do śledzenia naszych profili na LinkedIn i Facebook, tam możemy dyskutować w komentarzach.


Autorzy:

Witold Chmarzyński
Radca prawny, Wspólnik Kancelarii CCLaw

Mateusz Filipczyk
Adwokat

Publikacja opracowana na podstawie artykułu stworzonego przy współpracy z Dziennikiem Gazeta Prawna.

O autorze

Kancelaria CCLaw
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!