Stacje ładowania a projektowanie i budowa budynków niemieszkalnych – obowiązki inwestora

Stacje ładowania a projektowanie i budowa budynków niemieszkalnych - obowiązki inwestora

Inwestor, deweloper i każda firma zamierzająca wybudować budynek niemieszkalny (centrum handlowe, biurowiec, sklep, magazyn), z którym związanych będzie więcej niż 10 miejsc postojowych, musi wziąć pod uwagę punkty ładowania samochodów elektrycznych. Od 24 grudnia 2021 r. obowiązują dość rygorystyczne wymogi dotyczące konieczności uwzględniania infrastruktury ładowania w nowych budynkach.

 

Obowiązki prawne przy budowie budynków niemieszkalnych

 

Kto powinien uwzględnić punkty ładowania przy projekcie i budowie budynku niemieszkalnego

 

W odniesieniu do nowych budynków niemieszkalnych (np. galerii handlowych czy biurowców) nowe obowiązki zostały nałożone tylko na dużych przedsiębiorców – czyli tych którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników, oraz 
  2. osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych równy lub wyższy równowartości w złotych 50 milionów euro, lub suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat była równa lub wyższa równowartości w złotych 43 milionów euro.

 

Projekt i budowa a punkty ładowania – wymogi

 

W przypadku budowy budynku niemieszkalnego, z którym związanych będzie co najmniej 11 miejsc postojowych, inwestor jest zobligowany zaprojektować i wybudować go w taki sposób, aby zapewnić zainstalowanie:

  1. co najmniej jednego punktu ładowania, oraz 
  2. kanałów na przewody i kable elektryczne umożliwiających zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania na pięć stanowisk postojowych. 

 

Miejsce dla punktów ładowania – wytyczne dotyczące parkingu

 

Ustawodawca bardzo szeroko określił powiązanie stanowisk postojowych z projektowanym budynkiem. Taki zabieg został przeprowadzony intencjonalnie, aby nie było wątpliwości w przypadku, gdy parking zostanie umiejscowiony np. na innej działce budowlanej lub posadowiony będzie na gruncie, który jest w użytkowaniu wieczystym. Dlatego nie ma znaczenia, czy parking znajduje się w środku, na zewnątrz lub na górze budynku, w jego podziemiach czy tylko do niego przylega.

 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy „Ograniczenie przepisu wyłącznie do bezpośredniego przylegania („stykania się” powierzchni parkingu ze ścianą budynku) w obecnych warunkach drastycznie ograniczyłoby liczbę przyszłych punktów ładowania – przykładowo, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy dotyczące lokalizacji parkingów, w przypadku jednoznacznego rozumienia pojęcia „przylega do budynku” (jako „stykający się” z budynkiem) w przypadku parkingu np. składającego się z 24 stanowisk postojowych, oddalonego o 10 m od budynku użyteczności publicznej (np. muzeum), ale zaprojektowanego na potrzeby tego budynku wymóg dotyczący projektowania punktów ładowania pojazdów elektrycznych nie obowiązywałby – taka sytuacja nie jest pożądana. Ponadto, nie można wykluczyć, że wąskie rozumienie „fizycznego przylegania” otworzyłoby pole do nadużyć w postaci omijania wprowadzanego obowiązku. Ponadto, należy uwzględnić, że instalacja elektryczna nie zawsze będzie doprowadzana do parkingu z budynku, do którego parking „przylega” ale z miejsca wskazanego w warunkach przyłączenia”.

 

Wniosek o pozwolenie na budowę a uwzględnienie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

 

W efekcie powyższych zmian, każdy wniosek o pozwolenie na budowę budynku niemieszkalnego wyposażonego w co najmniej 11 miejsc postojowych składany po 23 grudnia 2021 r. musi uwzględniać powyższe wymagania odnośnie do infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.

 

Brak infrastruktury ładowania w projekcie budowlanym może skutkować wezwaniem do jego uzupełnienia, a w dalszej kolejności do odmowy wydania pozwolenia na budowę.

 

Cykl analiz prawnych dotyczących nowelizacji ustawy o elektromobilności

Zachęcamy do lektury pozostałych artykułów z cyklu: 

  1. Stacje ładowania a nieruchomości – nowelizacja ustawy przyśpieszy rozwój infrastruktury.
  2. Stacje ładowania samochodów elektrycznych we wspólnocie lub spółdzielni – regulacje prawne.
  3. Stacje ładowania a projektowanie i budowa budynków mieszkalnych – prawne obowiązki inwestora.

 


Chcesz być na bieżąco? Zapraszamy do zapisu na mailową prenumeratę informacyjną, raz w miesiącu przesyłamy ważne informacje na temat bieżących zmian w prawie dotyczącym OZE, elektromobilności i nieruchomości. Zapraszamy także do śledzenia naszych profili na LinkedIn i Facebook, tam możemy dyskutować w komentarzach.


Autorzy:

Witold Chmarzyński
Radca prawny, Wspólnik Kancelarii CCLaw

Mateusz Filipczyk
Adwokat

Publikacja opracowana na podstawie artykułu stworzonego przy współpracy z Dziennikiem Gazeta Prawna.

O autorze

Kancelaria CCLaw
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!