Co to jest usługa ładowania samochodu elektrycznego i czy wymaga koncesji?

usługa ładowania samochodu elektrycznego

Sprzedaż energii elektrycznej ze stacji ładowania może zostać potratowana jako obrót energią i w konsekwencji niezbędna może okazać się koncesja na obrót energią zgodnie z Prawem energetycznym. Jednakże firmy, które stawiają stacje ładowania nie planują sprzedawać energii elektrycznej, lecz usługę ładowania pojazdów elektrycznych. Jaka jest różnica pomiędzy sprzedażą energii, a usługą ładowania?

Usługa ładowania jest pojęciem szerszym od sprzedaży energii. W skład tej usługi wchodzi ładowanie akumulatora samochodu elektrycznego, możliwość korzystania w czasie ładowania z wyznaczonego miejsca postojowego, możliwość korzystania z infrastruktury znajdującej się w miejscu ładowania pojazdu. Nabywca usługi ładowania płaci za czasu przez jaki korzystał ze stacji ładowania a nie za kilowatogodziny (kWH) jakie „załadował”.

Usługa ładowania nie jest równoznaczna z handlem energią, jednakże można stwierdzić, że sprzedaż energii jest podstawową częścią składową usługi ładowania.

Czy usługa ładowania wymaga koncesji ?

Dochodzimy do sedna sprawy. Niestety jest to pytanie, na które wskutek niejednoznacznych przepisów prawa, nie można jednoznacznie odpowiedzieć.

W  związku z tym warto przeanalizować argumenty przemawiające za tym, że koncesja na sprzedaż usług ładowanie nie jest wymagana, jak i argumenty mówiące, że należy mieć koncesję sprzedając usługę ładowania.

Argumenty przeciwko konieczności posiadania koncesji na sprzedaż usługi ładowania:

  • usługa ładowania jest pojęciem szerszym niż sprzedaż energii; energia elektryczna jest tylko jednym z kilku „składników” usługi ładowania; usługę ładowania można porównać do innych powszechnie świadczonych usług, które również wykorzystują energię elektryczną dla swojego działania, takich jak usługi fryzjerskiej, prawnicze, informatyczne;
  • sprzedaży podlega cała usługa, a nie energia elektryczna; sprzedawany jest czas korzystania z usługi ładowania, a nie kilowatogodziny (kWh);
  • dostawca usługi ładowania nie zarabia na energii elektrycznej, która jest wykorzystywana przy usłudze ładowania;
  • dostawca usługi ładowania nie stosuje własnych stawek i opłat w zakresie sprzedaży energii;

Argumenty mogące wskazywać na konieczność uzyskania koncesji na sprzedaż usługi ładowania:

  • podobieństwo usługi ładowania do sprzedaży paliw na stacjach benzynowych, która wymaga koncesji tak samo jak obrót energią;
  • podstawowym celem usługi ładowania jest naładowanie akumulatora pojazdu elektrycznego, do czego niezbędna jest energia elektryczna; bez energii elektrycznej świadczenie usługi ładowania byłoby niemożliwe;
  • przedmiotem sprzedaży przy usłudze ładowania jest czas korzystania z usługi ładowania, który można łatwo przeliczyć na ilość energii elektrycznej, jaką można załadować akumulator pojazdu elektrycznego we wskazanym czasie;
  • zapowiadane przez Ministerstwo Energii zmiany w prawie w postaci wyłączenia konieczności uzyskania koncesji na świadczenie usługi ładowania.

Podsumowanie

Ze względu iż przepisy prawne, które nie nadążają za zmieniającą się rzeczywistością, niestety nie sposób jednoznacznie ocenić czy usługa ładowania pojazdów elektrycznych wymaga uzyskania koncesji.

W mojej opinii, gdyby cena sprzedaży usługi ładowania była wyższa niż koszt związane z jej dostarczeniem, Urząd Regulacji Energetyki może uznać, że mamy do czynienia z obrotem energii i stwierdzić, że potrzebna jest koncesja.

W przypadku, gdyby koszt zakupu tej usługi byłby równy lub niższy kosztowi jej dostarczenia do EV, wówczas ryzyko uznania niniejszej sprzedaży za obrót energią byłoby niższe.

Bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie dokumentacji firmy w zakresie poboru opłat za ładowanie EV.

Gdybyś miał pytania dotyczące pobierania opłat za ładowanie samochodów elektrycznych, skontaktuj się z nami.

O autorze

Witold Chmarzyński
Radca prawny
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!