Potwierdzenie planu lokalizacji 159 nowych ładowarek oraz 16 stacji tankowania paliw alternatywnych przy autostradach

 

ładowarki do samochodów elektrycznych

W czerwcu informowaliśmy i przedstawiliśmy mapę potencjalnych miejsc gdzie stacje ładowania planuje postawić GDDKiA(artykuł). Plany zaczęły przekuwać się na realne działania. W ostatnich dniach w wyniku konsultacji z operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz zarządcami Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) opublikował „Plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego CNG oraz LNG oraz punktów tankowania wodoru”. Plan ten realizuje założenie Art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317).

 

Trzeba jednak mieć na uwadze że z Art. 32 z ww. ustawy nie nakłada na żaden z podmiotów, w tym ani GDDKiA ani na zarządców MOP-ów, obowiązku wybudowania stacji ładowania w określonym terminie. Obowiązki GDDKiA wynikające z ustawy kończą się na publikacji planu. To czy poszczególne punkty ładowania powstaną czy też nie zależy m.in. od woli inwestorów i zarządców MOP-ów.

 

Zgodnie z ustawą, konsultacje dotyczyły 201 MOP-ów w ramach transeuropejskiej sieci transportowej TNT-T. Dla MOP kategorii I przewidziano możliwość posadowienia jedynie stacji ładowania pojazdów elektrycznych. MOPy kategorii II i III, będą mogły zostać wyposażone również w stacje tankowania innych typów. Po konsultacjach z wyżej wymienionymi podmiotami, padły deklaracje dotyczące ilości stacji ładowania oraz tankowania paliw alternatywnych.

 

W wyniku konsultacji, operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) widzą możliwość budowy:

 

  • ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na wszystkich konsultowanych MOP-ach,
  • stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (LNG) na 19 konsultowanych MOP-ach ,
  • stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) na 83 konsultowanych MOP-ach.
  • Nie uzyskano uzgodnień dla stacji tankowania wodoru.

 

W wyniku konsultacji, zarządcy MOP są zainteresowani posadowieniem:

 

  • ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na 159 konsultowanych MOP-ach,
  • stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (LNG) na 8 konsultowanych MOP-ach ,
  • stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) na 2 konsultowanych MOP-ach.
  • stacji tankowania wodoru na 6 konsultowanych MOP-ach.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym zestawieniem lokalizacji i szczegółów związanych z konkretnymi MOP-ami to zapraszamy do zapoznania się z planem oraz z Kartami Uzgodnień załączonym tutaj -> klik. Jeżeli nurtują Państwa inne, bardziej specjalistyczne pytania to zapraszamy na konsultacje i służymy pomocą. 

O autorze

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!