Vehicle-to-grid – aktualny stan prawny w Polsce – V2G#2

22 11 2018

vehicle-to-grid w Polsce

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Państwu główne założenia i atuty technologii Vehicle-to-grid. Czy Polska jest gotowa na jej wdrożenie? Dzisiaj zanurzymy się w temacie głębiej i prześledźmy ustawę o elektromobilności oraz jej nowelizacje.

Podstawa prawna dla technologii V2G w Polsce

W ustawie z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych zawarto podstawę prawną dotyczącą tworzenia i funkcjonowania infrastruktury dla samochodów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in, uregulowano zagadnienia związane z budową oraz funkcjonowaniem stacji i punktów ładowania oraz przesyłu energii pomiędzy nimi a pojazdami elektrycznymi, ale tylko w jedną stronę – od ładowarki do baterii pojazdu. Nie uwzględniono technologii V2G. W lipcu tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy, która zmieniła kilka kwestii, ale akurat nie omawianą.

Pod koniec października na horyzoncie pojawił się projekt kolejnej nowelizacji, w którym zawarto pierwsze zapisy umożliwiające pierwsze kroki technologii V2G. Zdefiniowano stanowisko obsługujące V2G jako dwukierunkowy punkt ładowania, a także przewidziano w niej prawną możliwość przesyłu energii z baterii samochodu elektrycznego do sieci elektroenergetycznej.

 

4) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:
„Art. 10a. 1. Pobór energii elektrycznej od posiadaczy pojazdów elektrycznych bądź pojazdów hybrydowych przy wykorzystaniu dwukierunkowego punktu ładowania może być przeprowadzony przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania lub operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
2. Dwukierunkowy punkt ładowania powinien być wyposażony w układ pomiarowo – rozliczeniowy służący do pomiaru energii elektrycznej wprowadzonej przez użytkownika pojazdu i zapewniać bezpieczne wprowadzanie energii elektrycznej do sieci.”;

 

Niestety, w toku prac legislacyjnych wycofano proponowane zmiany i na dzień dzisiejszy ustawa, bez wymienionych wyżej zapisów, znajduje się już w Senacie.

Samą próbę przeprocedowania zapisów ustawy i regulacji technologii vehicle-to-grid można uznać za dobry zwiastun dla niedalekiej przyszłości. Na ten moment w parze z prawem idzie infrastruktura(punkty ładowania), która do dwukierunkowego przesyłu energii będzie wymagała modernizacji.

Jeżeli dotrą do nas kolejne dobre sygnały na temat rozwoju technologii V2G, to z pewnością można się spodziewać następnego artykułu. Aby nic Państwa nie ominęło zapraszamy do zapisu na mailową prenumeratę informacyjną. Raz w miesiącu przesyłamy zestawienie opublikowanych artykułów na blogach eksperckich Elektromobilność.com i DoradcaTransakcyjny.pl.  

O autorze

Kancelaria CCLaw
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!