Samochód elektryczny czy hybrydowy – definicja, akcyza i amortyzacja

Samochód elektryczny czy hybrydowy – definicja, akcyza i amortyzacja

Samochody hybrydowe typu plug-in to już nie auta elektryczne

 

Pod koniec listopada 2017 r. ukazał się kolejny, już trzeci projekt ustawy o elektromobilności definiujący samochody elektryczne. W porównaniu do poprzedniego projektu z 13 października 2017 r. wprowadzono kilka istotnych zmian. Jedną z nich jest zmiana, wskutek której hybrydy plug-in nie są już traktowane jak samochody elektryczne.

Przed zmianą, samochodem (pojazdem) elektrycznym był: (a) pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu wyłączenie energię elektryczną lub też (b) pojazd o napędzie spalinowo-elektrycznym z wbudowanymi akumulatorami, w których energia elektryczna jest akumulowana poprzez podłączanie do zewnętrznego źródła zasilania. Mówiąc prościej, do elektryków zaliczały się zarówno czyste elektryki (np. Tesla, Nissan Leaf czy Renault Zoe) jak i hybrydy plug-in (np. Mitsubishi Outlander PHEV, czy BMW i3 ).

Po ostatnich zmianach już tak nie będzie. Samochodem elektrycznym, zgodnie z definicją zamieszczoną w nowym projekcie ustawy o elektromobilności, będą tylko samochody w 100% elektryczne.

Hybrydy plug-in zostały zdefiniowane jako pojazdy elektryczne hybrydowe.

W ślad za powyższą zmianą zmodyfikowano definicję ogólnodostępnej stacji ładowania, a także definicję ładowania, tak aby ładowanie hybryd plug-in było traktowane na równi z ładowaniem auta elektrycznego.

Zwolnienie z akcyzy oraz amortyzacja samochodów hybrydowych i elektrycznych

 

Jednakże najważniejszym aspektem powyższej zmiany jest jej wymiar finansowy. Otóż dla pojazdów elektrycznych można dokonywać odpisów amortyzacyjnych do kwoty 30.000 EUR. W poprzednim brzmieniu projektu ustawy, ten limit dotyczył także hybryd plug-in. Po zmianie definicji pojazdu elektrycznego wyższy próg amortyzacji nie będzie dotyczył hybryd plug-in.

Analogicznie przedstawia się kwestia zwolnienia z akcyzy – korzystniej są traktowane samochody w 100% elektryczne niż hybrydy plug-in.  Elektryki zostały bezterminowo zwolnienie z podatku akcyzowego, natomiast zwolnienie z akcyzy dla hybryd plug-in będzie trwać do 1 stycznia 2021 r.

W świetle konieczności rozwoju transportu zeroemisyjnego, do jakiego zaliczamy pojazdy wyłącznie elektryczne, wyodrębnienie hybryd plug-in od elektryków należy ocenić pozytywnie. Mimo wszystko traktowanie samochodu, który sporo kilometrów przejeżdża wykorzystując silnik spalinowy, jako elektryczny było nadużyciem. Zmiana w amortyzacji hybryd plug-in może wpłynąć na decyzję niejednego przedsiębiorcy, który będzie się wahać czy nabyć samochód elektryczny czy hybrydowy plug-in.

Witold Chmarzyński

O autorze

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!