Przetarg i warunki dzierżawy 13 miejsc pod punkty ładowania na trasach A4 oraz S8

przetarg

Zgodnie z zapowiedziami, 2019 rok rozpoczyna się obiecująco. Mamy pierwszy krok dla rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na pierwsze odcinki dróg szybkiego ruchu, na których mają znajdować się stacje i punkty ładowania samochodów elektrycznych. Przetarg obejmuje dwa odcinki – drogę A4 łączączącą Wrocław z Katowicami oraz S8 pomiędzy Wrocławiem a Łodzią. Postępowanie dotyczy dzierżawy 13 miejsc pod budowę ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, zgodnie z poprzednim artykułem, będą to MOP-y kategorii I.

Lokalizacje punktów ładowania

Do obsadzenia czekają miejsca na ośmiu MOP-ach zlokalizowanych przy autostradzie A4:
– Krajków Południe,
– Krajków Północ,
– Przysiecz,
– Jankowice Wielkie,
– Wierzbnik, Prószków,
– Proboszczowice,
– Chechło,

oraz pięciu przy trasie S8:
– Gózew Północ,
– Chojny,
– Dąbrowa Wielka,
– Jonas Północ
– Jonas Południe.

Warunki przetargu

W przetargu mogą startować firmy, które aktualnie pełnią funkcję operatora punktów ładowania samochodów elektrycznych lub dostawcy usługi ładowania dla tych punktów. GDDKiA wymaga wybudowania minimum dwóch ogólnodostępnych punktów ładowania na każdym MOP-ie, w okresie co najmniej sześciu miesięcy od dnia złożenia oferty. Dla zachowania konkurencyjności pomiędzy dzierżawcami kolejnych lokalizacji mogą oni składać oferty tylko na co drugi MOP znajdujący się po tej samej stronie drogi. Kolejnym wymogiem jest uzyskanie średniego rocznego przychodu za ostatni pełny rok obrotowy w wysokości nie mniejszej niż milion zł.

Zadaniem wyłonionego w przetargu dzierżawcy, z którym umowa zostanie podpisana na 10 lat (z możliwością wydłużenia o dodatkowe 5 lat), ma być wybudowanie dwóch ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, pełnienie roli operatora i dostawcy usługi ładowania dla tych punktów oraz dostosowanie miejsc przeznaczonych na postój pojazdów elektrycznych w czasie ładowania poprzez jego odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome. Dzierżawca będzie płacił GDDKiA czynsz określony w złożonej ofercie.

Termin składania ofert upływa z dniem 29 marca 2019 r. o godzinie 12.00. W razie pytań o przetarg i o procedury prawne zapraszam do kontaktu, jako Kancelaria CCLaw, kilkukrotnie przygotowywaliśmy oferty na budowę stacji ładowania do przetargów organizowanych m.in. przez Orlen i Lotos.

Szczegóły nt. przetargu są dostępne na stronie gddkia.gov.pl.

O autorze

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!