Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania

cover-article-photo

Ministerstwo Energii opublikowało długo wyczekiwany projekt rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego.

Rozporządzenie określa m.in.:

1) szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego;

2) szczegółowe wymagania techniczne jakie muszą spełniać ogólnodostępne stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w zakresie dotyczącym gniazd wyjściowych lub złączy pojazdowych;

3) rodzaje badań, jakim podlegają stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, oraz sposób i terminy przeprowadzania tych badań przez Urząd Dozoru Technicznego,

4) dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie badań;

5) wysokość opłaty za:

  1. a) wydawanie przez Prezesa UDT opinii, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
  2. b) przeprowadzanie przez UDT badań technicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 ww. ustawy o elektromobilności.

Rozporządzenia nie obejmuje kwestii dotyczących wymiany akumulatorów służących do napędu pojazdów. Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do przepisów ustawy o elektromobilności.

Każdą stację ładowania powyżej 3,7 kW musi zbadać i dopuścić do użytkowania UDT. Koszt takiego badania to ok 850 zł.

Liczymy, że w toku prac legislacyjnych opłaty te zostaną obniżone.

Dla zainteresowanych umieszczamy rozporządzenie wraz załącznikami w naszym dziale materiały do pobrania. Warto odwiedzać nasz portal – będziemy informować o postępach prac nad rozporządzeniem.

O autorze

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!