Projekt ME ws. dopłat do samochodu elektrycznego i infrastruktury ładowania

dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych

Trochę ponad pół roku temu pisaliśmy na temat powołania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Z początkiem roku wprowadzono opłaty paliwowe, które zasilają budżet tej instytucji, dziś Fundusz jest już bliski rozpoczęcia zapowiadanych działań i pożytkowania zbieranych funduszy. Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania dopłat do samochodów elektrycznych i infrastruktury ładowania, którymi będzie dysponował FNT. Rozporządzenie zakłada dofinansowanie do 36 tys. zł na zakup samochodu elektrycznego, 150 tys. zł do instalacji stacji ładowania dużej mocy i ponad 1 mln zł na zakup autobusu elektrycznego.

Projektowane rozporządzenie określa zasady udzielania i rozliczania wsparcia dla instrumentów określonych w nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach, która weszła w życie 28 lipca 2018r. (szczegółowo pisaliśmy o niej tutaj).  Ustawa przewiduje wsparcie zakupu niskoemisyjnych pojazdów i budowy infrastruktury dystrybucji sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), wodoru oraz infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. W dzisiejszym artykule skupimy się na pojazdach elektrycznych i dedykowanej im infrastrukturze.

Dla kogo są przewidywane dopłaty

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy wykonujący działalność koncesjonowaną w zakresie dystrybucji paliw gazowych, obrotu gazem, obrotu paliwami ciekłymi, obrotu energią elektryczną, dystrybucji energii elektrycznej, będący operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania lub operatorem stacji gazu ziemnego, jak również będący dostawcą usługi ładowania, o których mowa w ustawie o elektromobilności. Dodatkowo, w projekcie określono wymagania dotyczące dotychczasowego okresu prowadzenia działalności, poziomu zatrudnienia oraz lokalizacji siedziby wnioskodawców w Polsce.

Wysokość dopłat do zakupu samochodów  i autobusów elektrycznych

W przypadku pojazdu elektrycznego dopłata ma wynieść 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 36 000 zł na jeden pojazd. Dla pojazdu elektrycznego, który ma służyć do wykonywania usług komunalnych wartość ta wzrasta do 150 000 zł. Maksymalna wysokość wsparcia w przypadku autobusu elektrycznego wynosi 55% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 1 045 000 zł na jeden pojazd. W przypadku trolejbusu jest to 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie więcej niż 720 000 zł na jeden pojazd. Co ciekawe, dla jednostek pływających o napędzie elektrycznym limit dotacji to 1 000 000zł.

Wysokość i warunki dopłat do budowy infrastruktury

Zgodnie z projektem, łączna kwota wsparcia na inwestycję związaną z budową lub rozbudową punktu ładowania normalnej mocy nie może przekraczać 25 500 zł,  dużej mocy 150 000 zł. Z uwagi na przewidywany rozwój rynku w zakresie stacji ładowania energią elektryczną wprowadzono zasadę, iż od 2023 r. wsparcie na tę infrastrukturę w postaci dotacji zostanie ograniczone do 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Pozostała część pomocy będzie mogła zostać udzielona w postaci pożyczki. Nie ulegnie zmianie poziom dofinansowania i przez cały okres ma on wynosić 50%.

Projekt rozporządzenia można znaleźć w naszej zakładce “Materiały do pobrania”. Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie do 25 lutego, zachęcamy do zgłaszania ich na adres witold.chmarzynski@cclaw.com.pl. Po analizie i weryfikacji przekażemy je do Ministerstwa Energii.

Rozwój zdarzeń oczywiście będziemy relacjonować. Chcesz być na bieżąco? Zapraszamy do śledzenia naszych profili na Linkedin Facebook, oraz do zapisu na naszą mailową darmową prenumeratę informacyjną. Raz w miesiącu przesyłamy ważne informacje na temat nadchodzących zmian w prawie.

 

O autorze

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!