Oznakowanie miejsc ładowania samochodów elektrycznych i wytyczne dla porównywania cen paliw

 

projekt rozporządzenia - oznakowannie miejsc ładowania3

Ministerstwo Energii opublikowało kolejny projekt rozporządzenia wykonawczego, którego wydanie przewiduje ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Tym razem dotyczy ono oznakowania miejsc ładowania pojazdu samochodowego oraz formułowania i udostępniania informacji o możliwości ładowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym.

Projekt rozporządzenia ws. znakowania stacji ładowania

Dokument jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w 41 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Celem rozporządzenia jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego jednolitych zasad dotyczących oznakowania miejsc ładowania pojazdu samochodowego oraz formułowania i udostępniania informacji o możliwości ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy operator ogólnodostępnej stacji ładowania oznacza stację ładowania w sposób jednoznacznie wskazujący na możliwość ładowania.

Dodatkowe obowiązki ma właściciel stacji paliw płynnych (tj. przede wszystkim właściciel stacji benzynowej czy też tankowania LPG), na której można ładować pojazdy elektryczne. Zgodnie z art. 41 ust. 3 ww. ustawy właściciel stacji musi umieścić na tej stacji porównanie cen jednostkowych oferowanych na niej paliw.

Jak oznakować punkt ładowania?

Zgodnie z § 2 projektu rozporządzenia do oznakowania miejsc ładowania oraz formułowania i udostępniania informacji o możliwości ładowania pojazdów samochodowych energią elektryczną stosuje się identyfikator, w kształcie elipsy o szerokości minimum 30 mm, grubości linii wewnętrznej 3,2 punktu, w środku której zamieszcza się symbol „EV” w kolorze czarnym na białym tle wewnętrznymRozmiar czcionki symbolu dopasowuje się do wielkości kształtu, przy czym powinna ona wynosić minimum 11 punktów.

Wzór powyżej opisanego identyfikatora, został przedstawiony w załączniku do rozporządzenia i przedstawia się następująco:


oznakowanie-miejsca-ładowania-samochodów-elektrycznych-1

 

Powyższy identyfikator, należy umieścić:

1) w punkcie sprzedaży pojazdów samochodowych oraz w instrukcji obsługi pojazdu samochodowego;

2) na stacji ładowania oraz w punkcie ładowania celem oznaczenia miejsca ładowania;

3) w pobliżu gniazda lub wtyczki pojazdu samochodowego.

Obowiązek powyższego oznakowania stacji ładowania (a także gniazd, wtyczek, punktów sprzedaży oraz zamieszczenia informacji w instrukcji obsługi pojazdów) powstanie w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia.

Sposób porównywania cen paliw

Projekt rozporządzenia nie zawiera wytycznych dotyczących sposobu porównywania cen paliw konwencjonalnych z paliwami alternatywnymi (obowiązek z art. 41 ust. 2 ustawy). W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest stopień skomplikowania wytycznych zawartych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/732 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wspólnej metodyki porównywania ceny jednostkowej paliw alternatywnych zgodnej z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE oraz dwuletni okres na zastosowanie się do przepisów ww. rozporządzenia. Przepisy wykonawcze w zakresie porównywania cen zostaną wydane w późniejszym terminie. Obecnie trwają prace nad projektem rozporządzenia w tym zakresie.

 

Projekt rozporządzenia jest na etapie konsultacji społecznych, można się z nim zapoznać na naszej stronie Materiały do pobrania. Zachęcamy do zgłaszania nam uwag do niniejszego rozporządzenia do 14 stycznia 2019 r. na adres witold.chmarzynski@cclaw.com.pl.

 

Po ich analizie i weryfikacji przekażemy je do Ministerstwa Energii. Rozwój zdarzeń oczywiście będziemy relacjonować. Chcesz być na bieżąco? Zapraszamy do śledzenia naszych profili na Linkedin i Facebook, oraz do zapisu na naszą mailową darmową prenumeratę informacyjną. Raz w miesiącu przesyłamy ważne informacje na temat nadchodzących zmian w prawie.

O autorze

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!