Opłaty za wjazd do strefy czystego transportu oraz naklejki na szybę

strefy-czystego-transportu2

 

W polskich miastach będą mogły powstać strefy czystego transportu. Wspominaliśmy już o nich przy okazji analizy zachęt dla posiadaczy aut elektrycznych (artykuł tutaj). W skrócie przypominając, strefa czystego transportu to określona przez samorząd lokalizacja, do której wjeżdżać bez ograniczeń mogą wyłącznie pojazdy o niskiej emisji spalin. Zgodnie z ustawą o elektromobilności, zaliczają się do nich samochody elektryczne, zasilane wodorem lub gazem ziemnym CNG/LNG. Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych zmieniające w sprawie znaków i sygnałów drogowych przedstawiające projekt znaków ograniczających strefy czystego transportu: D-54 (na wizualizacji wyżej) i D-55, sygnalizujący koniec strefy.

Naklejki dla pojazdów niskoemisyjnych

Do celów identyfikacyjnych, pojazdy niskoemisyjne będą musiały być oznakowane specjalnymi nalepkami. Nowelizacja ta stanowi dostosowanie przepisów do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Naklejki będą uprawniały użytkowników pojazdów do korzystania z przywilejów określonych w  ustawie, czyli właśnie bezpłatnego wjazdu do stref czystego transportu czy możliwości poruszania się buspasami.

Znowelizowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2018. Koszt naklejek nie jest jeszcze znany, ale wiadomo, że wydawane będą w lokalnych samorządach od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2019 r. Po tym terminie będą stosowane wyróżniające je tablice rejestracyjne. Naklejki mają być umieszczone w prawym dolnym rogu przedniej szyby, a ich wzory prezentują się następująco:

 1. Naklejka dla pojazdów z napędem wodorowym
  naklejka na pojazd zasilany wodorem fuel cell

 2. Naklejka dla pojazdów z napędem elektrycznym

  naklejka na samochód elektryczny EE


  Warto podkreślić, że naklejkę z symbolem EE będą mogły otrzymać jedynie samochody całkowicie elektryczne.

 3. Naklejka dla pojazdów zasilanych CNG
  naklejka na samochód zasilany gazem CNG

 4. Naklejka dla pojazdów zasilanych LNG
  naklejka na samochód zasilany gazem LNG

  Opłaty dla aut z silnikiem spalinowym

Zgodnie z nowelizacją ustawy o elektromobilności, która jest ma wejść w życie do końca pierwszego półrocza 2018 r. Samochody spalinowe zasilane benzyną, olejem napędowym lub LPG będą mogły wjechać do strefy czystego transportu po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Maksymalne stawki mają wynosić odpowiednio 2,50 zł za godzinę lub 25 złotych za dobę. Stawki opłat będzie ustalać rada gminy/miasta. Oczywiście opłaty nie będą obowiązywały mieszkańców stref.

Za nieprzestrzeganie ograniczenia i bezprawny wjazd do strefy czystego transportu kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny do 500 złotych.

Podsumowując, wiele instytucji jest zaangażowane we wdrażanie zmian, które narzuca ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Efekty już widać, prawo staje się coraz bardziej precyzyjne, a kolejne nowelizacje są w przygotowaniu. Jak tylko pojawią się następne rozporządzenia, ich analizy możecie spodziewać się u nas.

O autorze

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!