Oddanie ładowarki do użytku już nie będzie problemem – nadchodzi nowelizacja.

 

nowelizacja-ustawy-o-elektromobilności2

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych,  uchwalona w styczniu, weszła w życie 22 lutego 2018r. W większości dotyczy ona ładowania pojazdów elektrycznych, a jednym z jej głównych założeń było usprawnienie rozwoju tej infrastruktury. Czy spełniła to założenie? Niestety, przeciwnie! Pomimo, że brzmi to absurdalnie, to faktem jest, że po 22 lutego 2018 r. zgodnie z prawem żadna stacja ładowania nie może zostać oddana do użytkowania.

Zgodnie z art. 16 ustawy o elektromobilności każda stacja ładowania podlega badaniom technicznym przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Ninejsze badanie jest płatne, a jego koszt ma być ustalony przez rozporządzenie Ministerstwa Energii, które do dnia dzisiejszego nie zostało wydane. W ten sposób błędne koło się zamyka.

Nowelizacja ustawy o elektromobilności – koniec problemu z oddaniem ładowarki do użytku

Aby przeciwdziałać powyższej sytuacji Ministerstwo Energii przygotowało projekt zmiany ustawy o elektromobilności (tj. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw[1]) (dalej zwany „nowelizacją”).

Podmioty, które rozpoczęły eksploatację albo budowę stacji ładowania po 22 lutego 2018 r., w celu rozpoczęcia lub dalszej eksploatacji stacji ładowania są obowiązane w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. przepisów wykonawczych, dostosować się do wymagań określonych w ustawie o elektromobilności oraz w przepisach wykonawczych, a także złożyć do UDT wniosek o przeprowadzenie badania zezwalającego na rozpoczęcie lub ich dalszą eksploatację.

Powyższe oznacza, że niezwłocznie po wejściu w życie nowelizacji, wszystkie wybudowane a nie uruchomione stacje ładowania będą mogły być uruchomione i oddane do publicznego użytku. Właściciele (zarządcy) stacji będą mieć 12 miesięcy od chwili wydania przepisów wykonawczych, aby daną stację przystosować do wydanych przepisów technicznych oraz na zgłoszenie do UDT wniosku o przeprowadzenie badania stacji ładowania.

Zniesienie obowiązku podłączania stacji do sieci operatora systemu dystrybucyjnego (OSD)

Poza zmianą stanu prawnego umożliwiającą oddawanie nowych stacji ładowania do eksploatacji, nowelizacja wprowadza kilka innych, równie istotnych zmiany do ustawy o elektromobilności. Należy do nich zaliczyć zniesienie obowiązku podłączania każdej stacji ładowania do sieci operatora systemu dystrybucyjnego (OSD).  Przywraca to możliwość podłączania ładowarek do sieci wewnętrznych (np. w galeriach handlowych, hotelach, aquaparkach, itp.). Jednocześnie pozostawiono przyłączenie ładowarki do sieci OSD jako jedną z opcji.

System pomiarowy wyprze układ rozliczeniowy w stacjach ładowania

Nowelizacja przewiduje także rezygnację z obowiązku wyposażania każdego punktu ładowania w układ rozliczeniowy. Wskutek zmiany wystarczające będzie, jeśli przy każdym punkcie ładowania zostanie zainstalowany system pomiarowy (a nie pomiarowo-rozliczeniowy) umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania stacji ładowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Przewiduje się, że nowelizacja wejdzie w życie na początku III kwartału 2018 r.

[1] druk sejmowy 2411, druk sejmowy 2411-A oraz uzasadnienie dostępne w sekcji „Materiały do pobrania„.

O autorze

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!