Klasyfikacja transakcji ładowania samochodów elektrycznych na gruncie VAT

Klasyfikacja transakcji ładowania samochodów elektrycznych na gruncie VATZainteresowanie elektromobilnością stale rośnie. Nic więc dziwnego, że pojawia się coraz więcej problemów podatkowych związanych z tym obszarem. Wydawać by się mogło, że wątpliwości w zakresie VAT od świadczenia polegającego na umożliwieniu ładowania samochodów elektrycznych, rozwiewa wydana niedawno interpretacja indywidualna, zgodnie z którą na gruncie VAT „usługi ładowania” powinny być traktowane jak dostawa energii elektrycznej, a więc jak dostawa towarów (0111-KDIB3-3.4012.236.2020.2.PK). Konsekwencją takiej klasyfikacji jest między innymi sposób określenia miejsca, w którym transakcje należy opodatkować VAT, co jest szczególnie istotne dla podmiotów zagranicznych. Okazuje się jednak, że zdania są w tym temacie podzielone, a cała sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.

 

Stacje ładowania samochodów elektrycznych – usługa, czy dostawa towarów?

 

We wniosku o indywidualną interpretację, zagraniczny koncern zapytał, jak na gruncie VAT klasyfikować należy planowaną przez niego działalność obejmującą świadczenia w zakresie e-mobilności, w ramach której zamierza oferować swoim klientom dostęp do usług ładowania w rozumieniu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (chodziło o ładowanie i zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury stacji ładowania na terytorium Polski przy użyciu określonych narzędzi uwierzytelniających, takich jak np. aplikacja mobilna). Operatorem odpowiedzialnym za budowę i utrzymanie stacji będzie każdorazowo odrębny i niezależny od tego koncernu podmiot, ale klienci stacji ładowania będą rozliczali się bezpośrednio z koncernem.


Jaki może być zakres świadczeń kompleksowych stacji ładowania?

 

Jak wynika z opisu, każdy klient, zawierając umowę dotyczącą ładowania pojazdów, będzie automatycznie nabywać w pakiecie możliwość skorzystania z różnych świadczeń dodatkowych, takich jak:

  • aplikacja mobilna,
  • bezgotówkowe ładowanie samochodów na stacjach ładowania,
  • wyszukiwanie ogólnodostępnych stacji ładowania za pośrednictwem samochodu, telefonu komórkowego lub innych urządzeń z dostępem do Internetu,
  • automatyczne fakturowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • usługi wsparcia klienta.

Koncern podkreślił jednak, że świadczeniem głównym jest nabycie energii elektrycznej do napędu pojazdu, a pozostałe elementy mają charakter poboczny.

 

Czy świadczenie może być usługą i dostawą towarów jednocześnie?

 

Warto podkreślić, że na gruncie VAT określone świadczenie może być albo dostawą towarów, albo świadczeniem usług (dostawa towarów nie może być jednocześnie świadczeniem usług i odwrotnie, bo zgodnie z ustawową definicją świadczeniem usług jest każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów). Koncern argumentował, że planowane przez niego świadczenia e-mobilności należy kwalifikować na gruncie przepisów ustawy o VAT jako jedno świadczenie kompleksowe, w którym dominujący charakter ma dostawa energii elektrycznej, stanowiącej na gruncie VAT dostawę towarów. Organ zgodził się z tym stanowiskiem. W konsekwencji kompleksowa usługa e-mobilności podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, nawet jeżeli dostawca nie ma w Polsce siedziby.

 

Czy ładowanie samochodów elektrycznych w świetle prawa może być usługą?

 

W wydawanych interpretacjach indywidualnych, stanowisko kwalifikujące świadczenia stacji ładowania jako dostawy towarów jest dominujące. Odmienne zdanie miał jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z 2018 r. (sygn. III SA/Wa 3071/17) stwierdził, że umożliwiając ładowanie pojazdu elektrycznego, stacja ładowania świadczy kompleksową usługę, która nie jest dostawą energii elektrycznej, bo dla nabywcy kluczowe znaczenie ma możliwość wykorzystania specjalistycznych i zaawansowanych technologicznie urządzeń wyposażonych w konektory ładowania, a nie sam zakup energii elektrycznej.

W ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych mowa jest o usługach ładowania, ale kwalifikacja na gruncie VAT może być niezależna od tego, jak daną transakcję definiują inne ustawy. Dochodzi więc do sytuacji, w której podstawowa w zakresie VAT kwestia, jaką jest kwalifikacja świadczenia jako usługa lub dostawa towarów, nie jest jednoznaczna. Można się więc spodziewać, że to dopiero początek niejasności i problemów z rozliczaniem podatkowym podmiotów działających w branży elektromobilności. Jeśli znajdą się Państwo w potrzebie konsultacji prawnej, zapraszamy do kontaktu.

Chcesz być na bieżąco? Zapraszamy do zapisu na mailową prenumeratę informacyjną, raz w miesiącu przesyłamy ważne informacje na temat bieżących zmian w prawie dotyczącym OZE, elektromobilności i nieruchomości. Zapraszamy także do śledzenia naszych profili na Linkedin Facebook, tam możemy dyskutować w komentarzach.

 

Maria Kopówka
Doradczyni podatkowa, radczyni prawna

 

O autorze

Kancelaria CCLaw
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!