Inwestycja w stacje ładowania, a pozwolenia budowlane – na co zwrócić uwagę?

inwestycja w stacje ładowania, a pozwolenie na budowę

W czerwcu mieliśmy przyjemność obsługiwać kompleksowo dwie inwestycje z zakresu budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych. Wyręczyliśmy naszych klientów w kwestii negocjacji i finalizacji umów handlowych oraz uzyskania wszelkich pozwoleń formalnych, które, jak wiemy, potrafią być bardzo czasochłonną potyczką dyplomatyczną. Co ciekawego nas spotkało i na co należy zwrócić uwagę podczas załatwiania formalności?

Budowa  i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych – pozwolenie na budowę i dokonanie zgłoszenia

Z naszych doświadczeń wynika, że w różnych miastach urzędom zdarza się nie być zaznajomionym z nowelizacjami ustaw. Na szczęście prawo to prawo i wystarczy je egzekwować. Jak to może wyglądać w praktyce?

Podczas inwestycji w Bydgoszczy zostało dokonane zgłoszenie budowy do Prezydenta Miasta informujące o planowanym przystąpieniu do robót budowlanych. Ku naszemu zdziwieniu Prezydent Miasta wniósł sprzeciw dzień przed upływem terminu. Prezydent uzasadnił to art. 30 ust. 6 pkt 1 Prawa budowlanego:

  1. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli:

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;.

Czy słusznie? Okazuje się, że nie, co potwierdziła równoległa sytuacja z Miasta Wałbrzych, gdzie wystosowaliśmy podobne zgłoszenie. W tym przypadku organ wydał decyzję w pozytywnym tonie. Co ciekawe, instytucja nie zauważyła obowiązku dokonania zgłoszenia budowlanego zgodnie z nowelizacją art. 30 Prawa budowlanego, w którym dodano ust. 1 pkt 1a.

Podstawa prawna

Ustawa o elektromobilności wymusiła nowelizację ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zgodnie z art. 29 pkt 8a) Prawa budowlanego, który mówi, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

8a) stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317) oraz punktów ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;

Natomiast art. 30 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego stanowi, że Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:

1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz budowa stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z zastrzeżeniem art. 29a.

Zgodnie z powyższym, budowa stacji ładowania nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, choć są wyjątki wynikające np. z planu zagospodarowania terenu. Opierając się na tejże nowelizacji wystosowaliśmy do Prezydenta Miasta Bydgoszcz odwołanie od decyzji, które ostatecznie zostało rozpatrzone pozytywnie. Obie decyzje można przejrzeć w naszym dziale materiały do pobrania.

Bieżące śledzenie zmian i nowelizacji ustaw związanych z elektromobilnością i OZE, pozwala nam jako kancelarii CC Law wyręczyć naszych klientów w dyskusji z instytucjami publicznymi i znacząco skrócić proces realizacji inwestycji.

O autorze

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!