Elektryczne pojazdy komunalne – interpretacja prawna i analiza rynku

komualne1

W związku z ustawą o elektromobilności, przepisy nakładają szereg wymogów na jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa komunalne. Jednym z nich jest 30% udziału pojazdów napędzanych energią elektryczną, gazem ziemnym (LNG i CNG) lub wodorem w całej flocie pojazdów tych organizacji. Radca prawny Witold Chmarzyński, wypowiedział się gościnnie i wyjaśnił kilka zagwozdek związanych z tym tematem w Przeglądzie Komunalnym. O czym jeszcze można się z niego dowiedzieć? Przedstawiamy skrót.

 

Nieprzygotowany rynek

Jedną z przeszkód w wymianie pojazdów gospodarki komunalnej jest brak wyspecjalizowanych pojazdów o napędzie elektrycznym. Z takimi problemem zmagają się przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych. Więcej na ten temat mówi przedstawiciel firmy Ekocel.

 

Czy zamiatarki elektryczne są uznawane za pojazdy elektryczne?

Pomimo braku specjalistycznych pojazdów elektrycznych, takich jak np. śmieciarki czy pojazdy asenizacyjne, jest coraz większa oferta zamiatarek elektrycznych. Jednak pojawiają się pytania związane z interpretacją prawną, które mogą wstrzymać zakup takich pojazdów i przesunąć dostosowanie się do nałożonych wymogów w czasie. Wątpliwość budzi, czy zamiatarki elektryczne są pojazdami elektrycznymi według ustawy. Jakie wymagania według ustawodawcy nakładane są na podmiot, który zamierza wykonać zadanie publiczne w oparciu o ten sprzęt? Odpowiada Witold Chmarzyński z CCLaw:

Kluczową kwestią jest podział zadań publicznych. Jeśli zadanie będzie polegało na oczyszczaniu miasta, rozumianym łącznie,
jako zamiatanie, polewanie ulic i wywóz odpadów, wtedy flota pojazdów może być rozumiana jak zbiór pojazdów wykonujących
te zadania. Jeśli jednak Jednostka  Samorządu Terytorialnego (JST) zleci  tylko zamiatanie ulic i chodników, wtedy zamiatarki
muszą stanowić 
30% pojazdów wykonujących to zadanie.

Ustawodawca wskazuje, że JST może zlecić  lub samodzielnie wykonać zadanie publiczne tylko podmiotowi, który wykona to
zadanie przy wykorzystaniu floty zawierającej co najmniej 30% pojazdów elektrycznych. Dla ustawodawcy jest bez
znaczenia, czy zamiatarka jest pojazdem samochodowym, czy nie. Istotne jest, aby 30% floty użytej do wykonania danego
zadania publicznego było pojazdami elektrycznymi, czyli także pojazdami samochodowymi.


Dla oceny czy dany pojazd (np. zamiatarka) jest pojazdem elektrycznym, ważna jest ocena czy dany pojazd jest również pojazdem samochodowym. Na to pytanie również odpowiedzi udziela Witold Chmarzyński w Przeglądzie Komunalnym.

 

Napęd na ekologiczny gaz czy wodorowy?

Ustawa o elektromobilności uwzględnia także pojazdy napędzane innymi paliwami alternatywnymi. Już dzisiaj pojazdy o takich napędach posiadają wiele zalet, których brak pojazdom spalinowym. Pełny artykuł w Przeglądzie Komunalnym omawia pojazdy napędzanych wodorem i ekologicznym gazem.

Jeżeli interesuje Państwa szczegółowe omówienie ww. tematów to zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią: http://e-czytelnia.abrys.pl/przeglad-komunalny/2018-8-1034/energia-12716/niepewna-elektromobilnosc-24190

O autorze

Kancelaria CCLaw
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!