Dopłaty do samochodów elektrycznych – wniosek i procedura

dopłata do samochodu elektrycznego

Dopłaty do samochodów elektrycznych stają się faktem, w dniu 28 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii, które je uruchamia. Na początek dopłaty przewidziano tylko dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy i spółki muszą poczekać na kolejne rozporządzenie, o którym oczywiście nie omieszkam na blogu napisać. W tym artykule skupię się na przypadku osób indywidualnych i wyjaśnię:

 1. jakie pojazdy obejmuje dopłata,
 2. na jaką kwotę dofinansowania można liczyć,
 3. kto może ubiegać się o wsparcie,
 4. jak wygląda procedura uzyskania dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego.

Jakie pojazdy obejmuje dopłata i jakie warunki musi pojazd spełniać?  

Dopłatę możemy uzyskać, gdy zamierzamy kupić pojazd:

 • elektryczny lub pojazd napędzany wodorem,
 • fabrycznie nowy, który nie był przed zakupem zarejestrowany,
 • kategorii M1, czyli do przewozu osób, mający nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy,
 • którego cena nabycia nie przekracza 125 000 zł – w przypadku  pojazdu elektrycznego, 300 000 zł – przypadku pojazdu napędzanego wodorem.

Jak wysoka będzie kwota dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego?

Zakup samochodu elektrycznego będzie wspierany kwotą 30% jego wartości , jednak nie większą niż 37 500 zł. W przypadku auta napędzanego wodorem jest to również 30% ceny , jednak nie więcej niż 90 000 zł.

Dopłaty do zakupu auta nie uzyskamy, jeśli zostało już dla niego udzielone wsparcie ze środków FNT, bądź innych źródeł publicznych, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dla kogo dedykowane są dopłaty do zakupu auta elektrycznego?

Zapisy rozporządzenia mówią o tym, że wsparcie finansowe zakupu pojazdu przewidziane jest dla osób fizycznych. Dlatego do wniosku o udzielenie dopłaty należy dołączyć oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

Czy powyższe oznacza, że na dopłaty mogą liczyć tylko i wyłącznie osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czyli np. zatrudnione tylko na podstawie umowy o pracę? Co z osobami, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ale auto do którego chcą uzyskać dopłaty kupują poza działalnością gospodarczą?

Z przepisów wynika wprost, że dopłaty są przewidziane jedynie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej w ogóle. Co istotne, za osoby prowadzące działalność gospodarczą uważa się także wspólników spółek jawnych, partnerskich czy komandytowych – zgodnie z dosłownym brzmieniem przepisów oni również nie mogą wnioskować o przyznanie dopłat. Z kolei wspólnicy spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych, a także w określonych przypadkach członkowie ich zarządów lub rad nadzorczych mogą liczyć na dopłaty. 

Mimo, że taka interpretacja przepisów może się wydawać absurdalna, jest niestety prawdziwa. Decydenci tłumaczą to tym, że dotacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą zostaną uregulowane w odrębnym rozporządzeniu. Kiedy możemy spodziewać się jego publikacji? Jak to zwykle bywa – nie wiadomo, nie pojawiły się jeszcze żadne konkretne informacje na ten temat.

Jak złożyć wniosek o dopłatę do samochodu elektrycznego, jak wygląda procedura?

Procedura jaką należy przejść w celu uzyskania wsparcia wygląda następująco:

 1. złożyć wniosek,
 2. zawrzeć umowę o udzielenie wsparcia z NFOŚiGW,
 3. zakupić pojazd elektryczny i złożyć dokumenty do NFOŚiGW,
 4. zdążyć przed wyczerpaniem się środków na dopłaty w danym naborze.

Wsparcie finansowe otrzymamy dopiero po zakupie, ubezpieczeniu i zarejestrowaniu pojazdu. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że powyższe czynności są możliwe dopiero po zapłacie dealerowi pełnej ceny za pojazd, dopłatę otrzymamy w formie zwrotu z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Gdzie złożyć wniosek i co powinien zawierać?

Wniosek o wsparcie należy złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Będzie można go złożyć po ogłoszeniu naboru, lecz na dzień 10 grudnia 2019 Fundusz jeszcze nie ogłosił żadnych szczegółów w tej sprawie.

Jednak już na ten moment możemy wywnioskować z przepisów, że wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko osoby fizycznej lub osób fizycznych ubiegających się o dopłatę (czyli nabywających auto);
 2. miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub osób fizycznych;
 3.  adres do doręczeń wskazany przez osobę fizyczna lub osoby fizyczne;
 4. adres poczty elektronicznej osoby fizycznej lub osób fizycznych, o ile taki posiadają;
 5. serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej lub osób fizycznych;
 6. numer PESEL osoby fizycznej lub osób fizycznych, o ile taki posiadają;
 7. dane rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej do wypłaty udzielonego wsparcia;
 8. kwotę wnioskowanego wsparcia;
 9. dane dotyczące pojazdu, w tym markę, model i rodzaj napędu;
 10. oświadczenie osoby fizycznej lub osób fizycznych potwierdzające, że nie wykonują one działalności gospodarczej;
 11. oświadczenie osoby fizycznej lub osób fizycznych potwierdzające, że na pojazd, na zakup którego ma być udzielone wsparcie, nie zostało wcześniej udzielone wsparcie ze środków Funduszu bądź innych źródeł publicznych, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 12. podpis osoby fizycznej lub osób fizycznych.

Naturalnym powinno być, że wraz z ogłoszeniem naboru na dopłaty, NFOŚiGW opublikuje wzór wniosku, którego prawidłowe wypełnienie będzie proste. Jak dotychczas nadal czekamy, kiedy wzór takiego wniosku zostanie opublikowany. Po jego publikacji na pewno opublikujemy taką informację wraz z wyjaśnieniami, a w razie potrzeby wsparcia zapraszamy do kontaktu.

Umowa o udzielenie wsparcia z NFOŚiGW

Kolejnym krokiem, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, jest zawarcie umowy o  udzielenie wsparcia z NFOŚiGW. Zgodnie z rozporządzeniem, podczas zawierania umowy, osoba starająca się o dopłatę będzie musiała się zobowiązać:

 • do niezbywania pojazdu objętego wsparciem przez minimum 2 lata od dnia zakupu tego pojazdu;
 • że zakupiony pojazd będzie zarejestrowany w Polsce przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu;
 •  do ubezpieczenia pojazdu przez 2 lata od zakupu pojazdu w zakresie uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży.

W przypadku naruszenia któregoś z powyższych zobowiązań dopłatę będzie trzeba zwrócić, powiększoną o odsetki. Niewykluczone, że NFOŚiGW będzie wymagał zabezpieczenia na wypadek niespełnienia powyższych warunków.

Wymagane dokumenty i termin składania

Wnioskujący otrzyma dopłatę, jeśli złoży do NFOŚiGW następujące dokumenty:

 • kopię faktury zakupu nowego pojazdu, wystawionej na osobę fizyczną, przy czym faktura ta powinna zawierać co najmniej sprecyzowane informacje o rodzaju zakupionego pojazdu oraz rodzaju napędu;
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego;
 • kopię polisy ubezpieczeniowej zakupionego pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży, na okres 1 roku od dnia zakupu pojazdu, a także zobowiązania osoby fizycznej lub osób fizycznych do zawarcia umowy takiego ubezpieczenia na okres następnego roku.

Termin złożenia powyższych dokumentów to 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia. Gdy nie zdążymy, umowa o udzielenie wsparcia wygaśnie.

Nabór wniosków na dopłaty do samochodów elektrycznych

FNT będzie przyznawał dopłaty falowo w tzw. naborach. Może dojść do przypadku, że zawrzemy umowę o udzielenie wsparcia i kupimy nowego elektryka, a środki na dopłaty w danym naborze się wyczerpią. Wówczas, gdy wsparcie na zakup pojazdu nie zostało wypłacone z powodu wyczerpania środków dostępnych w ramach danego naboru, to wsparcie takie będzie wypłacane w następnym naborze, w pierwszej kolejności. 

Póki co nie termin ogłoszenia naboru nie jest jeszcze znany. Nie wiadomo kiedy będzie pierwszy nabór, jak i kiedy będą następne nabory. Oznacza to, że może się zdarzyć, że na pieniądze z dopłaty, teoretycznie już przyznanej, przyjdzie nam poczekać i to nie wiadomo ile.

Aktualnie nie wiadomo jaką pulę środków Fundusz Niskoemisyjnego Transportu przeznaczy na dopłaty w 2019 i 2020 r.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapraszamy do zapisu na mailową prenumeratę informacyjną, raz w miesiącu przesyłamy ważne informacje na temat bieżących zmian w prawie dotyczącym OZE, elektromobilności i nieruchomości. Zapraszamy także do śledzenia naszych profili na Linkedin Facebook, tam możemy dyskutować w komentarzach.

O autorze

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!