Dopłaty do samochodów elektrycznych dla firm – netto czy brutto

Dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych dla firm

31 grudnia 2019 r. weszło w życie kolejne rozporządzenie regulujące dopłaty do zakupu auta elektrycznego. Tym razem dotyczy to zakupu auta firmowego. Warto zapoznać się ze szczegółami, które poniżej.

Rozporządzenie reguluje dopłaty do zakupu infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych (czyli dopłaty m.in. dla stacji ładowania) a także warunki udzielenia wsparcia dla producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną lub prowadzących działalność w zakresie produkcji podzespołów dla takich środków transportu .

Zainteresowanych dopłatami do stacji ładowania lub producentów aut i podzespołów zapraszam do osobnego artykułu, który niedługo się ukaże na naszym blogu lub do osobistego kontaktu.

Jakie firmy mogą uzyskać dopłatę?

Wsparcie na zakup nowych pojazdów elektrycznych i nie tylko, może uzyskać przedsiębiorca i jednostka samorządu terytorialnego. Poza osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, przedsiębiorcą jest także m.in. spółka prawa handlowego – np. spółka jawna, komandytowa czy z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Jakie pojazdy obejmuje dopłata i jakie warunki musi pojazd spełniać?  

Wsparciem na zakup są objęte nowe, tj. fabrycznie nowe pojazdy, które nie były dotąd zarejestrowane, będące pojazdami:

– elektrycznymi (nie obejmuje to hybryd plug-in), 

 – napędzanymi  gazem ziemnym, którego wielkość zbiornika na benzynę silnikową lub olej napędowy nie przekracza 15 dm3,

– napędzane wodorem.

Wsparciem może zostać objęty zakup każdego pojazdu elektrycznego – nie ma ograniczeń co do kategorii pojazdów . Musi to być jedynie pojazd samochodowy, czyli pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

W zależności od kategorii pojazdów ustanowiono limity wsparcia, o czym poniżej.

Kwoty dopłat

Maksymalna wysokość dopłat będzie zależna od kategorii pojazdu jaki będziemy kupować. I tak:

Maksymalna wartość wsparcia dla pojazdów z kategorii M1 (pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy) wynosi w przypadku pojazdu:

1)  elektrycznego – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 36 000 zł;

2)  napędzanego gazem ziemnym – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 20 000 zł;

3)  napędzanego wodorem – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 100 000 zł.

Pojazd w kat. M1 nie może kosztować więcej niż 125 000 zł, chyba że nabywamy pojazd napędzany wodorem – wówczas rozporządzenie nie podaje górnego limitu ceny tego pojazdu. Czy to kwota netto czy brutto? O tym piszę w dalszej części artykułu.

Maksymalna wartość wsparcia dla pojazdów z kategorii M2 (pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 5 t) oraz N1 (pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła i zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t) wynosi w przypadku pojazdu:

1)  elektrycznego – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 70 000 zł;

2)  napędzanego gazem ziemnym – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 30 000 zł.

Maksymalna wartość wsparcia dla pojazdów z kategorii N2 (pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła i zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t) wynosi w przypadku pojazdu:

1)  elektrycznego – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 150 000 zł;

2)  napędzanego gazem ziemnym – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 35 000 zł.

Maksymalna wartość wsparcia dla pojazdów z kategorii N2 (pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła i zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t) wynosi w przypadku pojazdu:

1)  elektrycznego – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 200 000 zł;

2)  napędzanego gazem ziemnym – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 50, przy czym nie więcej niż 100 000 zł.

Maksymalna wartość wsparcia dla pojazdów elektrycznych z kategorii L (pojazdy dwukołowe lub trójkołowe, niektóre pojazdy czterokołowe, takiej jak motorowery, motocykle, czterokołowce) napędzanych energią elektryczną, wynosi 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 5000 zł.

Czy rząd obniży kwoty dopłat?

Nie ma jeszcez oficjalnych projketów zmian, ale z doniesień prasowych wynika, że kwoty dopłat mogą zostać obniżone. Pod znakiem zapytania jednak zostaje czy Min. Klimatu chce obniżyć dopłaty dla osób nieprowadzących działaności, które ruszą lada chwila, czy równiez dla przedsięiorców. Wydaje się, że cięcia obejmą obie grupy.

Netto czy brutto – jak liczyć?

Powyższe kwoty są kwotami netto, dla podmiotów które mogą sobie odliczyć 100% VAT. Czyli jeśli auto będzie używane na potrzeby prywatno-firmowe, kiedy to istnieje możliwość odliczenia 50% VAT-u, wówczas podane ceny zawierają podatek, który można odliczyć. Dla przedsiębiorcy, który nie będzie miał prawa do obliczenia podatku od towarów i usług, podane ceny będą cenami brutto

Przykład I – auto wyłącznie na użytek firmowy
Spółka kupuje auto dla pracowników, którzy będą użytkować je wyłącznie na potrzeby firmowe – wówczas cena auta elektrycznego netto nie powinna przekraczać 125 tys. zł (153 750 zł brutto),  gdy mówimy o aucie osobowym.

Przykład II – auto na użytek prywatno-firmowy
W przypadku gdy auto będzie używane dla celów prywatno-firmowych, kiedy to tylko połowa podatku VAT może zostać odliczona, wówczas cena netto auta, przy założeniu 23% stawki VAT, nie powinna przekraczać 112 100 zł (137 883 zł brutto). 

Czy dopłaty obejmują leasing?

Niestety rozporządzenie nie przewiduje wsparcia dla firm biorących auta w leasing.  W toku tworzenia projketu rozporządzenia odrzucone zostały propozycje wsparcia firm biorących auta elektryczne w leasing. 

Tryb uzyskiwania dopłat i kryteria akceptacji wniosków

Rozporządzenie o dopłatach dla przedsiębiorców zawiera zdecydowanie więcej rygorów formalnoprawnych niż rozporządzenie dotyczące dopłat dla osób fizycznych. Wsparcie w ramach tego rozporządzenia będzie udzielane w ramach trybu konkursowego, gdzie poszczególne projekty starające się o wsparcie będą oceniane i punktowane zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in. w załączniku do rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Po przejrzeniu tych kryteriów, muszę stwierdzić, że jest ich sporo i warto dobrze znać branżę e-mobility, aby właściwie przygotować wniosek o uzyskanie wsparcia. Należy mieć na uwadze, że niespełnienie rygorów może spowodować otrzymanie przez dany wniosek o dopłatę negatywnej oceny, co wykluczy go z ubieganie się o dofinansowanie. 

Udzielać wsparcie będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Zgoda Komisji Europejskiej

Z wystąpieniem o uzyskanie wsparcia do budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych lub do zakupu pojazdów elektrycznych należy się wstrzymać do momentu wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym. Jest to dobry czas na przygotowanie się do złożenia rzetelnego i kompletnego wniosku o wsparcie. W przypadku wniosków, które uzyskają taką samą liczbę punktów w toku oceny, wyżej będą sklasyfikowane te złożone wcześniej.

Dopłaty do zakupu jednostek pływających

Ciekawostka – wsparcie może zostać także udzielone przy nabyciu nowej jednostki pływającej zasilanej biopaliwami ciekłymi, gazem ziemnym, wodorem lub energią elektryczną. Maksymalna wysokość wsparcia  wynosi 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 1 000 000 zł na jedną jednostkę pływającą.

Chcesz być na bieżąco? Zapraszamy do zapisu na mailową prenumeratę informacyjną, raz w miesiącu przesyłamy ważne informacje na temat bieżących zmian w prawie dotyczącym OZE, elektromobilności i nieruchomości. Zapraszamy także do śledzenia naszych profili na Linkedin Facebook, tam możemy dyskutować w komentarzach.

O autorze

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!