Auto elektryczne korzystne podatkowo

Auta elektryczne są wciąż stosunkowo drogie w zakupie. Aby zachęcić do ich nabywania, rząd planuje wprowadzić kilka korzystnych dla nabywcy elektryka rozwiązań podatkowych.

bmw-1899973_960_72027 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Energii opublikowało długo oczekiwany projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych („Ustawa o elektromobilności”).  Na łamach ELEKTROMOBILNOSC.COM analizujemy jej przepisy. Z niniejszego artykułu dowiesz się ile możesz zaoszczędzić na podatkach posiadając samochód elektryczny.

Projekt ustawy o elektromobilności nie przewiduje dopłat bezpośrednich do zakupu auta elektrycznego. Projekt ww. ustawy zawiera inne zachęty finansowe do nabywania elektryków. Są to: korzysniejsza amortyzajca oraz „zerowa” akcyza.

Amortyzacja samochodu elektrycznego

Jednym z mechanizmów mających zachęcić do kupowania elektryków ma być korzystniejsza amortyzacja auta elektrycznego niż spalinowego. Kupując samochód do firmy nie zaliczamy od razu całego wydatku, jaki ponieśliśmy na jego zakup, do kosztów uzyskania przychodu tej firmy, lecz dokonujemy comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Często nie ma możliwości, aby w drodze odpisów amortyzacyjnych zaliczyć do kosztów firmy całą cenę, jaką zapłaciliśmy za samochód. Ustawodawca wprowadził górny limit, do którego można odliczyć koszty poniesione na zakup samochodu i aktualnie wynosi on równowartość 20.000 euro (ok. 84.000 zł; kurs euro ustala się na dzień przekazania samochodu do używania). Przykładowo: kupiliśmy do firmy nowe auto służbowe BMW serii 7 za 450.000 zł. Wydatek na to auto można zaliczyć do kosztów firmy, leczy tylko w kwocie 84.000 zł.

W odniesieniu do samochodów elektrycznych planowane jest zwiększenie ww. limitu do kwoty 30.000 euro (ok. 126.000 zł). Kupując do firmy BMW i3 za cenę 170.000 zł, kwotę 126.000 zł będziemy mogli wciągnąć w koszty tytułem amortyzacji.

Akcyza

Aktualnie samochody elektryczne podlegają tym samym mechanizmom w zakresie podatku akcyzowego, co samochody spalinowe. Mówiąc w skrócie, opodatkowaniu akcyzą podlega sprowadzenie do Polski (również z innych krajów UE) samochodu niezarejestrowanego wcześniej w Polsce lub kupno nowego auta w Polsce, od którego nie została jeszcze zapłacona akcyza.

Stawka akcyzy jest uzależniona od pojemności silnika oraz wartości samochodu. Nabywcy samochodów o pojemności do 2000 ccm?? zapłacą podatek akcyzowy w wysokości 3,1% wartości samochodu, a nabywcy samochodu o pojemności pow. 2000 cm w wysokości 18,6%.

Akcyza jest znaczącym kosztem, który ponosić muszą kupujący.

Projektowane przepisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadzają zerową stawkę akcyzy na pojazdy elektryczne. Oznaczać to będzie znaczny spadek kosztów zakupu elektryka.

VAT

Podatek VAT jest regulowany na poziomie europejskim. Polski ustawodawca nie jest władny zmienić podatku VAT na samochody elektryczne w drodze regulacji krajowych. W Brukseli wciąż trwa debata na temat czasowego zwolnienia nabywców nowych samochodów elektrycznych z obowiązku płacenia podatku od towarów i usług, tak jak to zrobiono w Norwegii. Jak na razie konkretnych ustaleń brak.

Zmiany, zmiany, zmiany…

Powyższe zmiany zdecydowanie poprawiają sytuację elektryków, choć, moim zdaniem, są niewystarczające.  Biorąc pod uwagę nieduży koszt wprowadzanych zmian po stronie państwa, należałoby rozważyć możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych w pełnej wysokości ceny zakupionego auta elektrycznego.

Również nardziej praktyczne będzie zwolnienie pojazdów elektrycznych z akcyzy niż obejmowanie ich stawką 0%. W przypadku zwolnienia pojazdów elektrycznych z akcyzy odpadnie konieczność spełnienia obowiązku podatkowego oraz złożenia „zerowej” deklaracji podatkowej. Umożliwi to uniknięcie zbędnych formalności.

Masz jakiekolwiek pytania dotyczące infrastruktury, elektryków  lub prawnych aspektów prowadzenia działalności – zapraszamy do kontaktu.

O autorze

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!