Ustawa o elektromobilności nie powinna przeszkadzać

26 października br., na zaproszenie Kancelarii Sejmu, miałem przyjemność uczestniczyć w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, który obraduje pod przewodnictwem pana posła Ireneusza Zyski.

sejmTematem posiedzenia był polski potencjał naukowy w dziedzinie elektromobilności oraz stan prac nad projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

O polskim potencjale naukowym mówił prof. prof. Jan Kiciński. Wbrew zapowiadanej tematyce spotkania, druga jego część nie dotyczyła aktualnego stanu prac nad ustawą o elektromobilności, lecz zostały szczegółowo omówione uwagi, jakie zostały zgłoszone do ustawy podczas konsultacji społecznych, które przedstawiła r.pr. Dorota Zabłocka z EY Law.

Szczegółowy przebieg obrad można znaleźć na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=390

Odnośnie poprawek zgłaszanych do ustawy o elektromobilności podczas konsultacji społecznych, niewątpliwie największa ich część dotyczyła ingerencji OSD i samorządów w budowę infrastruktury. Patrząc na kolejny projekt ustawy o elektromobilności z 13 października br. można powiedzieć, że Ministerstwo Energii uwzględniło większość sugerowanych zmian.

Poza aspektami merytorycznymi, ciekawym doświadczeniem było osobiste poznanie Pana Włodzimierza Zientarskiego, który posiada niebagatelne doświadczenie w  branży motoryzacyjnej, stąd jego spostrzeżenia dotyczące branży samochodów elektrycznych były cenne podczas dyskusji. Przesłanie Pana Włodzimierza (jedno z wielu) dla twórców ustawy o elektromobilności brzmiało: wystarczy, aby przepisy nie przeszkadzały rozwojowi elektromobilności, to już będzie sukces. Trudno odmówić Mu racji.

Temat elektromobilności rozpala emocje, dlatego dobrze, że również politycy próbują angażować się i tworzyć platformy dyskusyjne w tym temacie.

Jednak mam wątpliwości czy postulaty oraz wnioski, które zostały sformułowane podczas posiedzenia będą uwzględnione w dalszej dyskusji, choćby nad projektem ustawy o elektromobilności. Czy aby ww. posiedzenie nie było zorganizowane dla podpicia statystyk. Mam nadzieję, że nie.

 

Witold Chmarzyński

O autorze

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!