Opłaty za ładowanie samochodów elektrycznych – czy można je pobierać?

0005YNR8R6HX9FFW-C122-F4

Sprawa nie jest prosta, a konsekwencje złej interpretacji przepisów mogą być dotkliwe.

Nie ulega wątpliwości, że firma mająca koncesję na obrót energią takie opłaty może pobierać (ale też nie wg dowolnych stawek). Jednakże ubieganie się o koncesję na obrót energią dla przedsiębiorcy, który planuje postawienie sieci ładowarek jest bardzo problematyczne, czasochłonne oraz podnosi koszty rozpoczęcia takiego biznesu.

Kwestia czy pobieranie opłat za ładowanie EV jest możliwe bez konieczności uzyskania koncesji na obrót energią ma zostać jednoznacznie wyjaśnione w tworzącej się ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Projekt tej ustawy miał się ukazać w grudniu 2016 r., jednakże do dnia dzisiejszego (tj. 7 kwietni 2017 r.) wciąż brak jakichkolwiek informacji o dacie pojawienia się projektu, nie mówiąc już o jego wejściu w życie.

Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny należy się zastanowić czy możliwe jest pobieranie opłat za ładowanie samochodów elektrycznych bez posiadania koncesji na obrót energią.

Odpowiedź brzmi tak, ale w ograniczonym zakresie.

W niniejszym artykule wyjaśnię w jakich okolicznościach i w jakiej wysokości można niniejsze opłaty pobierać.

Jak wysokie mogą być opłaty za ładowanie EV ?

Zgodnie z przepisami Prawa energetycznego uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią.

Prawo energetyczne definiuje obrót energią jako działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym albo detalicznym energią.

Zgodnie z przedstawioną definicją, aby mówić o obrocie energią, musi on następować w ramach działalności gospodarczej. Zgodnie z definicją działalności gospodarczej z  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa (…) wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Oznacz to, że z obrotem energii mamy do czynienia tylko wtedy, kiedy celem handlu energią jest osiągnięcie zysku przez przedsiębiorcę dokonującego handlu.

Oznacza to, że na prądzie sprzedawanym z ładowarek do samochodów elektrycznych nie można zarabiać. Oznacza to, że cena otrzymana za sprzedawany z ładowarki prąd może pokrywać koszty przedsiębiorcy w postaci: czynszu dzierżawy za miejsce parkingowe dla korzystających z ładowarki, koszty zakupu oraz amortyzacji ładowarki, koszty serwisu, koszty pracownicze, etc. Cena nie może zawierać marży.

Powyższe potwierdził Sąd Okręgowy w Poznaniu, który analizując art. 32 Prawa Energetycznego stwierdził, że samo pobieranie opłat za dostarczanie energii nie jest od razu uważane za obrót energią, lecz jedynie takie pobieranie opłat, których celem jest osiągnięcie przez przedsiębiorcę zysku. W związku z tym, w przypadku obrotu energią, aby jej sprzedaż nie podlegała obowiązkowi uzyskania koncesji, istotne są dwie kwestie: brak celu zarobkowego przy handlu energią oraz faktyczny brak zysku z handlu energią.

O tym, jakie mogą być konsekwencje działania bez koncesji, piszemy w artykule sprzedaż prądu do samochodów elektrycznych bez koncesji.

Jak robi to Tesla?

Powyższą opinię potwierdza stanowisko Tesli odnośnie opłat pobieranych w Polsce za korzystanie z superchargerów.  Piszemy o tym artykule Opłaty za ładowanie pobierane przez Teslę

Podsumowanie

Mając na uwadze, że w najbliższym czasie jest w Polsce planowana zmiana przepisów, której celem będzie usunięcie powyższych wątpliwości i wyłączenie wprost obowiązku uzyskania koncesji do sprzedaży usług ładowania, warto rozważyć stopniowe wprowadzanie opłat za usługi ładowania, celem przyzwyczajenia klientów do ich ponoszenia. Do czasu zmian w prawie, opłaty te nie powinny przewyższać kosztów związanych z dostarczaniem usługi ładowania, w szczególności takich jak kosztów eksploatacji stacji ładowania, kosztów najmu nieruchomości, oraz kosztów zużycia energii elektrycznej.

Masz pytania, zapraszamy do kontaktu.

O autorze

Witold Chmarzyński
Radca prawny
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Bądź z prawem na bieżąco, dzięki naszej darmowej prenumeracie!